Giáo chủ đời thứ 34 của Minh Giáo. Là người có chí kiên nhẫn, nhân hiệp trượng nghĩa. Cả đời cứu người vô số, thường chế phục địch nhân chứ không sát hại.

Trận doanh: Ỷ Thiên

Chức nghiệp: Chưởng

Định vị: Sát thương diện rộng, miễn khống, ngoại thương

Vũ khí: Thánh Hoả Lệnh

Tuyệt kỹ: Càn Khôn Đại Na Di
Tuyệt đại cao thủ, kiếm khách truyền kỳ. Một mình tung hoành giang hồ, mong muốn bị đánh bại nhưng không được. Cuối cùng ẩn cư thâm cốc, xem điêu là bạn.

Trận doanh: Thần Điêu

Chức nghiệp: Kiếm

Định vị: Sát thương siêu cao, ngoại thương

Vũ khí: Nhánh Cây

Tuyệt kỹ: Độc Cô Cửu Kiếm
Bang chủ thứ 19 của Cái Bang. Nàng cực kỳ thông minh, đa tài đa nghệ và vô cùng xinh đẹp. Tinh thông Kỳ Môn Độn Giáp.

Trận doanh: Xạ Điêu

Chức nghiệp: Lực

Định vị: Khống chế, tăng công kích tập thể

Vũ khí: Đả Cẩu Bổng

Tuyệt kỹ: Đả Cẩu Bổng Pháp
Truyền nhân Cổ Mộ, tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh và Cửu Âm Chân Kinh. Đường tình trắc trở, sau nhiều năm ly biệt, cuối cùng kết thành phu thê với Dương Quá.

Trận doanh: Thần Điêu

Chức nghiệp: Khí

Định vị: Giảm nộ, giảm giáp, câm lặng

Vũ khí: Thục Nữ Kiếm

Tuyệt kỹ: Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm Pháp
Giang hồ xưng là 'Thần Điêu Đại Hiệp'. Tính tình phản nghịch cơ trí, mạnh mẽ, sau nhiều trắc trở chông gai đã trở thành đại hiệp một thời.

Trận doanh: Thần Điêu

Chức nghiệp: Kỹ

Định vị: Công thủ toàn vẹn, hồi sinh vô hạn

Vũ khí: Huyền Thiết Trọng Kiếm

Tuyệt kỹ: Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng